070 - 690 83 52 peter@gefion.se

Gefion

THE ONLY CONTACT YOU NEED

Peter Eyermann: Consultant – Cluster and network

Peter Eyermann:

Consultant – Cluster and network

Founder and partner of:

Tho logo of Smart Little Village
The logo of Your Global Eye
The logo of Skanea

Contact:                     070 690 83 52                  peter@gefion.se

Genom Leaderprojektet Smart Little Village 2019 har företaget Gefion AB stärkts som arrangör och genomförare av kommunövergripande konferenser gällande samhällsutveckling och samhällsbyggande. Konferenserna är speciellt inriktade på de mindre kommunerna med mellan 5000 och 50000 invånare. Ett koncept har utvecklas för småkommuners utveckling. Genom ett stort antal kontakter med olika kommuner har de viktigaste frågorna tagits fram och former tagits fram gällande hur dessa frågor kan belysas på olika sätt.

Inom projektet har också information om och möjligheterna med konferensen Smart Little Village 2019 spridits. Det koncept som utvecklats har också använts för att sätta konferensen i ett starkt lokalt sammanhang. Genom konferensen 2019 har konceptet stärkts och breddats ytterligare och planering påbörjats inför 2020.